Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2015/278 18. 6. 2015 Platné P1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

Usnesení RMP 2015/278 12. 3. 2015 Platné

Sleva z nájemného z bytu, Havířská 1, nájemce V. Nachtmannová

Usnesení RMO1 2015/278 14. 7. 2015 Platné

p. Kielberger - pronájem pozemku parc.č. 11297/2 v k.ú. Plzeň

Usnesení RMO3 2015/278 22. 6. 2015 Platné

11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 04/2015

( Položky: 1 - 4 z 4 )
Pracuji...