Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2020/377 9. 11. 2020 Platné P1

Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Usnesení RMP 2020/377 18. 5. 2020 Platné

Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2020

Usnesení RMO3 2020/377 14. 10. 2020 Platné

Nájem a výpůjčka částí pozemků v k.ú. Plzeň; žadatel – Společenství pro dům v Plzni, Alešova 2418/16, 2419/18, IČO 72056801 a Společenství vlastníků jednotek Alešova 20, 22, IČO 75001471

( Položky: 1 - 3 z 3 )
Pracuji...