Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2020/459 14. 12. 2020 Platné P1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

Usnesení RMP 2020/459 9. 6. 2020 Platné

Schválení zařazení nových akcí do rozpisu použití fondu investic Bolevecké základní školy

Usnesení RMO3 2020/459 18. 11. 2020 Platné

vzdání se funkce vedoucí Odboru stavebně správního a investic Úřadu městského obvodu Plzeň 3

( Položky: 1 - 3 z 3 )
Pracuji...