Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2021/396 15. 11. 2021 Platné P1

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Usnesení RMP 2021/396 26. 4. 2021 Platné

Záměr prodeje – nemovitých věcí na adrese Resslova 13, Americká 38, Americká 42, Prokopova 14 a pozemku parc. č. 5888/2, k. ú. Plzeň.

Usnesení RMO3 2021/396 6. 10. 2021 Platné

Odpuštění části povinné investice do vybavení tržnice na Chodském náměstí

( Položky: 1 - 3 z 3 )
Pracuji...