5. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 09.04.2015 - 14:27:29

23. hlasování

Předkladatel: nám. Náhlík

Prominutí nájemného vyplývajícího z náj. sml. č. 2012/003099/NS se spol. Valcha Property Development a.s. za pozemky zastavěné TDI - „OZ Plzeň – Valcha – 1. etapa – 1. fáze“
návrh

18. KŘTÚ/13


Návrh byl přijat
Přítomno: 41Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 8

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:omluven
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:omluven Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro