5. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 09.04.2015 - 14:57:07

38. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Poskytnutí účelové dotace na sanaci zdiva a opravy dlažeb kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích
návrh

33. OPP/6


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 29Proti: 7Zdržel se: 5

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 1)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Proti
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Proti
Miloslava Rutová:Proti Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:omluven Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Jana Bystřická:Zdržel se František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se