MĚSTO PLZEŇ

27. zasedání ZMP dne 13.12.2012 ze dne 13.12.2012

Hlasování č.22


Předkladatel: nám. Šimák

19. BYT/2 Prominutí poplatků z prodleníSchváleno
Hlasoval: 33Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 6

ODS(Pro: 12 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Nehlasoval Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Nehlasoval
ČSSD(Pro: 11 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Pro Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Nehlasoval Sova Petr: Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Jílek Tomáš: Nehlasoval
Procházka Antonín: Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Nehlasoval Rödl Pavel:
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Pro
PVP(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Hrubeš František:
Štekl Václav: Nehlasoval Valenta Jiří: Pro