MĚSTO PLZEŇ

27. zasedání ZMP dne 13.12.2012 ze dne 13.12.2012

Hlasování č.38


Předkladatel: radní Matoušová

26. MAJ/3 Dar pozemku v k.ú. Křimice - Křimická stavební, s.r.o.Schváleno
Hlasoval: 37Pro: 37Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 2

ODS(Pro: 14 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 10 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Nehlasoval Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Nehlasoval Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Pro Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Jílek Tomáš: Pro
Procházka Antonín: Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Pro Rödl Pavel:
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Pro
PVP(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 3 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Hrubeš František:
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: Pro