MĚSTO PLZEŇ

27. zasedání ZMP dne 13.12.2012 ze dne 13.12.2012

Hlasování č.61


Předkladatel: radní Matoušová

49. PROP/11 Prodloužení termínu výstavby - p.č. 806, k.ú. PlzeňSchváleno
Hlasoval: 36Pro: 29Proti: 0Zdržel se: 7Nehlasoval: 1

ODS(Pro: 13 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Nehlasoval
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 12 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Pro Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 6)
Janoušek Aleš: Zdržel se Jehličková Ilona: Zdržel se Jílek Tomáš: Zdržel se
Procházka Antonín: Suchý Petr: Zdržel se Vozobule Michal: Zdržel se
Ženíšek Ondřej: Zdržel se
Občané.cz(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Zdržel se Rödl Pavel:
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra:
PVP(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Hrubeš František:
Štekl Václav: Valenta Jiří: Pro