MĚSTO PLZEŇ

22.zasedání ZMP dne 21.6.2012 ze dne 21.06.2012

Hlasování č.11


Předkladatel: nám. Zrzavecký

3c. NámZ/2 Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMPSchváleno
Hlasoval: 35Pro: 35Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 6

ODS(Pro: 13 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava:
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 12 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Pro Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Jílek Tomáš:
Procházka Antonín: Pro Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 3 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Pro Rödl Pavel: Pro
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Pro
PVP(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Nehlasoval Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Nehlasoval Hlásek František: Nehlasoval Hrubeš František: Nehlasoval
Štekl Václav: Nehlasoval Valenta Jiří: Nehlasoval