MĚSTO PLZEŇ

22.zasedání ZMP dne 21.6.2012 ze dne 21.06.2012

Hlasování č.18

návrh dr. Hrubeš

Předkladatel: nám. Zrzavecký

10. ÚČT/1 Obecně závazná vyhl. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2013Neschváleno
Hlasoval: 37Pro: 11Proti: 18Zdržel se: 8Nehlasoval: 4

ODS(Pro: 0 , Proti: 10 , Zdržel se: 2)
Baxa Martin: Proti Houdek Robert: Proti Krieglsteinová Eva: Proti
Matoušová Helena: Nehlasoval Rottová Irena: Proti Rund Petr: Proti
Strobach Jiří: Proti Šindelář Pavel: Proti Šlajsová Miroslava:
Šlouf David: Zdržel se Šneberger Jiří: Zdržel se Tichý Vladimír: Proti
Uhlík Jiří: Proti Uhlík Milan: Proti
ČSSD(Pro: 0 , Proti: 6 , Zdržel se: 4)
Bis Jiří: Proti Budková Světlana: Proti Brabec Miroslav: Nehlasoval
Dolejšová Marta: Proti Herinková Eva: Proti Chalupný Michal: Nehlasoval
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Zdržel se Maroušková Hana: Zdržel se
Osvald Petr: Proti Sova Petr: Zdržel se Šimák Miloslav: Zdržel se
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Proti
TOP 09(Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Jílek Tomáš:
Procházka Antonín: Pro Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Zdržel se
Občané.cz(Pro: 1 , Proti: 2 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Proti Rödl Pavel: Pro
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Proti
PVP(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Duchek Vladimír: Nehlasoval Syka Karel: Zdržel se
KSČM(Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: Pro