MĚSTO PLZEŇ

22.zasedání ZMP dne 21.6.2012 ze dne 21.06.2012

Hlasování č.20


Předkladatel: nám. Šimák

11. KŘTÚ/11 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrstvíSchváleno
Hlasoval: 38Pro: 36Proti: 0Zdržel se: 2Nehlasoval: 3

ODS(Pro: 14 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 11 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Nehlasoval Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Pro Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Jílek Tomáš:
Procházka Antonín: Pro Suchý Petr: Zdržel se Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Zdržel se Rödl Pavel: Pro
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Pro
PVP(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Nehlasoval Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Nehlasoval Valenta Jiří: Pro