MĚSTO PLZEŇ

22.zasedání ZMP dne 21.6.2012 ze dne 21.06.2012

Hlasování č.27


Předkladatel: nám. Šimák

18. BYT/2 Prominutí poplatků z prodleníSchváleno
Hlasoval: 38Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 3

ODS(Pro: 14 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Rund Petr: Pro
Strobach Jiří: Pro Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Tichý Vladimír: Pro
Uhlík Jiří: Pro Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 12 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Pro Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Jílek Tomáš:
Procházka Antonín: Nehlasoval Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 3 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Maříková Jaroslava: Pro Rödl Pavel: Pro
Rösch Ludvík: Tydlitátová Věra: Pro
PVP(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Nehlasoval Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Nehlasoval Valenta Jiří: Pro