16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 19.05.2016 - 11:51:50

84. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej pozemků, resp. částí pozemků v k. ú. Plzeň, za účelem scelení vlastnictví pozemků v dané lokalitě a zajištění lepší obslužnosti.
návrh

81. PROP/18


Návrh byl přijat
Přítomno: 41Pro: 39Proti: 0Zdržel se: 1

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:omluven Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:omluven
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven