34. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 08.03.2018 - 9:17:26

3. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně sdružení Bienále kresby Plzeň (IČO 86770624), zájmovému sdružení právnických osob, a souvisejícího penále z prodlení s odvodem
návrh

1.a OK/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 32Proti: 0Zdržel se: 6

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:nepřít. Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Nehlasoval Pavel Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Zdržel se Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:nepřít. Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro