34. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 08.03.2018 - 15:21:10

19. hlasování

Předkladatel: nám. Šindelář

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícího na území statutárního města Plzně
návrh

13.a TN/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 29Proti: 12Zdržel se: 1

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 1)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Proti Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Proti Pavel Šrámek:Proti Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Proti Ilona Jehličková:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti Ondřej Ženíšek:Proti   
KSČM(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro