35. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 19.04.2018 - 11:56:54

24. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Záměr Divadla ALFA, příspěvkové organizace, zadat veřejnou zakázku na realizaci akce „Představení Divadla bratří Formanů Deadtown“, výzvou jedinému dodavateli.
návrh

16. ŘÚSO/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 37Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Nehlasoval
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Nehlasoval