38. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 21.06.2018 - 12:08:01

41. hlasování

Předkladatel: nám. Šindelář

Rekonstrukce Lobezské ulice - PDPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
návrh

37. OI/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Pro Jiří Bis:omluven Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Nehlasoval
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:omluven     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:nepřít. Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Zdržel se Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Pro