40. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 06.09.2018 - 17:09:23

89. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Majet. vypoř. pozemků v k. ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzáj. darů v souladu se studií „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO P1 „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. služebností
návrh

78. MAJ/21


Návrh byl přijat
Přítomno: 36Pro: 25Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Pro Jiří Bis:omluven Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Nehlasoval Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Nehlasoval Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:omluven Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:omluven   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven