1. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 15.11.2018 - 18:51:33

11. hlasování

Předkladatel: návrhová komise

Stanovení počtu členů RMP a počtu náměstků, určení funkcí uvolněných členů ZMP a zřízení výborů ZMP, volba primátora města Plzně, náměstků, dalších členů RMP a uvolněných členů ZMP, volba předsedů výborů ZMP
předseda VZVZ ZMP

5. PRIM/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 39Proti: 0Zdržel se: 5

ANO(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Zdržel se Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro