1. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 15.11.2018 - 14:44:04

5. hlasování

Předkladatel: návrhová komise

Stanovení počtu členů RMP a počtu náměstků, určení funkcí uvolněných členů ZMP a zřízení výborů ZMP, volba primátora města Plzně, náměstků, dalších členů RMP a uvolněných členů ZMP, volba předsedů výborů ZMP
počet členů RMP a náměstků

5. PRIM/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 46Pro: 43Proti: 2Zdržel se: 1

ANO(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro