4. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.03.2019 - 11:16:22

20. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.
návrh p. Fabry

11. NámZ/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 18Proti: 0Zdržel se: 13

ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Eliška Bartáková:Zdržel se Jindřich Blažek:Zdržel se Milan Braun:omluven
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Nehlasoval
Michal Hausner:Zdržel se Lucie Kantorová:Zdržel se Ivana Mádlová:Zdržel se
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Zdržel se Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Zdržel se Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Zdržel se
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Zdržel se
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Nehlasoval Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval