4. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.03.2019 - 11:16:54

21. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.
návrh p. Kraus

11. NámZ/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 11Proti: 6Zdržel se: 14

ANO(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 5)
Eliška Bartáková:Zdržel se Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:omluven
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Michal Hausner:Proti Lucie Kantorová:Zdržel se Ivana Mádlová:Nehlasoval
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Zdržel se Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Zdržel se Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Proti     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Zdržel se
Tomáš Pastirčák:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Proti
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro