4. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.03.2019 - 11:49:47

37. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.
návrh p. Bystřická

14. NámZ/5


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 29Proti: 1Zdržel se: 9

ANO(Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:omluven
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Proti Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Nehlasoval Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Petr Domanický:Zdržel se Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Zdržel se
Tomáš Pastirčák:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro