4. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.03.2019 - 15:23:54

94. hlasování

Předkladatel: p. Vileta

Novelizace Jednacího řádu ZMP
návrh

67. ORG/4


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 12Proti: 6Zdržel se: 23

ANO(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 11)
Eliška Bartáková:Zdržel se Jindřich Blažek:Zdržel se Milan Braun:omluven
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Michal Hausner:Zdržel se Lucie Kantorová:Zdržel se Ivana Mádlová:Zdržel se
David Procházka:Zdržel se Jiří Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 5)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Zdržel se Lukáš Hegner:Proti
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Proti Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Zdržel se Jan Řehula:Proti Pavel Šindelář:Zdržel se
David Šlouf:Proti Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Zdržel se Petr Suchý:Zdržel se
Michal Vozobule:Zdržel se     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Eva Herinková:Zdržel se Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Zdržel se
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Pro