5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 10:21:47

11. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň - Koterov (IČ: 00479543) na pořízení repliky historického slavnostního praporu jednoty
návrh

9. KP/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 41Proti: 0Zdržel se: 2

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:omluven     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Zdržel se Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro