5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 10:58:38

16. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na volbu členů dozorčích rad společností s ručením omezeným s majetkovou účastí města
návrh p. Bosák

14. NámZ/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 21Proti: 14Zdržel se: 4

ANO(Pro: 1, Proti: 8, Zdržel se: 1)
Eliška Bartáková:Proti Jindřich Blažek:Proti Milan Braun:Proti
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Proti
Michal Hausner:Proti Lucie Kantorová:Proti Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
ODS(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 3)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Proti Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Proti Jan Řehula:Proti Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Zdržel se Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Proti
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro