5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 11:01:17

19. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na volbu členů dozorčích rad společností s ručením omezeným s majetkovou účastí města
návrh p. Pech

14. NámZ/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 12Proti: 1Zdržel se: 6

ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:Nehlasoval
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Michal Hausner:Nehlasoval Lucie Kantorová:Nehlasoval Ivana Mádlová:Nehlasoval
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
ODS(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Nehlasoval Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Zdržel se
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Nehlasoval     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se