5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 11:01:45

20. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Návrh na volbu členů dozorčích rad společností s ručením omezeným s majetkovou účastí města
návrh p. Hlásek

14. NámZ/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 8Proti: 8Zdržel se: 2

ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:Nehlasoval
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Michal Hausner:Nehlasoval Lucie Kantorová:Nehlasoval Ivana Mádlová:Nehlasoval
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
ODS(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Nehlasoval Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Proti Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 1)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Nehlasoval Daniel Kůs:Proti
Tomáš Pastirčák:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Nehlasoval     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro