5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 12:03:56

50. hlasování

Předkladatel: nám. Bartáková

Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1x investiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019.
návrh

46. OSS/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 14Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Nehlasoval Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Nehlasoval
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Nehlasoval Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Nehlasoval Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Nehlasoval
Tomáš Pastirčák:Nehlasoval Jiří Rezek:Nehlasoval Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Nehlasoval     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro