5. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.05.2019 - 14:57:11

97. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Vyjmutí pozemku p. č. 10055, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 2724, a části pozemku p. č. 10050/2, vše v k. ú. Plzeň, z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně
návrh

92. EVID/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 46Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Tomáš Pastirčák:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Nehlasoval Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro