8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 14:27:41

14. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
návrh opozice

13. NámZ/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 42Pro: 14Proti: 25Zdržel se: 1

ANO(Pro: 0, Proti: 10, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Proti Jindřich Blažek:Proti Milan Braun:Proti
Kamal Farhan:Proti Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Proti
Michal Hausner:Proti Lucie Kantorová:Proti Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:omluven Jiří Šrámek:Proti Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
ODS(Pro: 0, Proti: 10, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Proti Lukáš Hegner:Proti
Veronika Jilichová Nová:Proti Zdeněk Mádr:Proti Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Proti Jan Řehula:Proti Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Proti Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Proti Martin Zrzavecký:Proti
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro