8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 14:29:09

16. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
návrh

13. NámZ/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 27Proti: 9Zdržel se: 4

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:omluven Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1)
František Hlásek:Proti Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se