8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 12:04:41

7. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP pro Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10
návrh

6. KP/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 3

ANO(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Nehlasoval Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se