8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 15:49:02

74. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Záměru prodeje pozemků v k. ú. Plzeň společnosti Anglické nábřeží Development s.r.o.
návrh stažení

70. PROM/11


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 43Pro: 8Proti: 20Zdržel se: 12

ANO(Pro: 1, Proti: 6, Zdržel se: 4)
Eliška Bartáková:Proti Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Zdržel se
Kamal Farhan:Proti Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Zdržel se
Michal Hausner:Proti Lucie Kantorová:Proti Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Zdržel se Jiří Šrámek:Proti Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 0, Proti: 11, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Proti Lukáš Hegner:Proti
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Proti Helena Matoušová:Proti
Ilona Mauritzová:Proti Jan Řehula:Proti Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Proti Jiří Šneberger:Proti Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Zdržel se     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Zdržel se
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 2)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se