8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 12:26:10

8. hlasování

Předkladatel: p. primátor, radní Šlouf

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2019 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na projekt „Náplavka u Radbuzy se otevírá“
návrh

7. KP+ŘEÚ/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 30Proti: 10Zdržel se: 3

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Proti Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Proti