8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.09.2019 - 16:29:38

82. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Prodej nemovité věci na adrese Kotkova 15 v Plzni
návrh

77. PROM/18


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 29Proti: 2Zdržel se: 11

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Milan Braun:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Proti Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Proti     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se