9. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 21.10.2019 - 11:17:38

3. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 2. 9. 2019 – 20. 10. 2019
návrh KSČM

2. PRIM/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 46Pro: 3Proti: 0Zdržel se: 1

ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Nehlasoval Milan Braun:Nehlasoval
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Nehlasoval
Michal Hausner:Nehlasoval Lucie Kantorová:Nehlasoval Ivana Mádlová:Nehlasoval
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
ODS(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Nehlasoval Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Nehlasoval Martin Zrzavecký:Nehlasoval
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Nehlasoval Magdaléna Daňková:Nehlasoval Daniel Kůs:Nehlasoval
Radek Krejčí:Nehlasoval Jiří Rezek:Nehlasoval Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Nehlasoval Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Nehlasoval     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro