10. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.11.2019 - 14:06:27

31. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Prodej pozemků p. č. 8321/4, p. č. 8321/7, p. č. 8321/9, p. č. 8321/11, p. č. 8321/12, p. č. 8321/13, včetně staveb na nich umístěných, vše v k. ú. Plzeň
návrh

27. PROM/9


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 40Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:omluven Václav Štekl:Pro