11. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 09.12.2019 - 12:50:07

30. hlasování

Předkladatel: nám. Bartáková

Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020–2023
návrh

25. OK/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 27Proti: 0Zdržel se: 13

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Zdržel se Lukáš Hegner:Zdržel se
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Zdržel se Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Zdržel se Jan Řehula:Zdržel se Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Zdržel se Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Zdržel se
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Petr Domanický:Zdržel se Miloš Nový:Zdržel se Petr Suchý:Zdržel se
Michal Vozobule:Zdržel se     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Nehlasoval
Piráti(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro