11. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 09.12.2019 - 15:07:29

48. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Zrušení usnesení ZMP č. 130 ze dne 19. a 20. 10. 1995 a usnesení ZMP č. 654 ze dne 16. 11. 2006 a usnesení ZMP č. 722 ze dne 11. 12. 2008 – tj. usnesení upravující podmínky pro tzv. dodatečné výkupy.
návrh

42. MAJ/10


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 40Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:omluven Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Nehlasoval Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven