14. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 11.05.2020 - 12:06:57

27. hlasování

Předkladatel: nám. Bartáková

Poskytnutí dotace na restaurátorskou opravu sochařské výzdoby hlavního průčelí objektu nám. Republiky 95/7, Plzeň
návrh

21. OPP/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 34Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:omluven Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro Jiří Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:nepřít.
David Procházka:nepřít.     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:omluven Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:omluven Veronika Jilichová Nová:nepřít. Eva Trůková:nepřít.
Helena Matoušová:nepřít. Milan Uhlík:nepřít. Lukáš Hegner:nepřít.
Zdeněk Mádr:nepřít. Lumír Aschenbrenner:nepřít.   
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:omluven Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Petr Suchý:nepřít. Petr Domanický:nepřít.
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:omluven Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:omluven Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:omluven
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro