15. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2020 - 16:29:36

116. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Rozhodnutí o prodeji a koupi nemov. a mov. majetku se spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s. – koupě pozemků v areálu staré ČOV v Jateční ul., prodej VHI na území města a prodej projekt. dokumentace Odkanal. Malesic a Dolního Vlkýše 1. etapa
návrh

109. EVID/12


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 6

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:nepřít. Barbora Kořanová:omluven
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:omluven
Roman Zarzycký:Pro Jiří Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:nepřít.
David Procházka:nepřít.     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro Veronika Jilichová Nová:nepřít. Eva Trůková:nepřít.
Helena Matoušová:nepřít. Milan Uhlík:nepřít. Lukáš Hegner:nepřít.
Zdeněk Mádr:nepřít. Lumír Aschenbrenner:nepřít.   
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Petr Suchý:nepřít. Petr Domanický:nepřít.
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:omluven
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven