15. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2020 - 11:29:06

20. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Prodej nemovitých věcí na adrese Francouzská tř. 2 a 4 v Plzni (poliklinika Slovany).
návrh

13. PROM+BYT/26


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 28Proti: 14Zdržel se: 1

ANO(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro Jiří Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:nepřít.
David Procházka:nepřít.     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Nehlasoval Veronika Jilichová Nová:nepřít. Eva Trůková:nepřít.
Helena Matoušová:nepřít. Milan Uhlík:nepřít. Lukáš Hegner:nepřít.
Zdeněk Mádr:nepřít. Lumír Aschenbrenner:nepřít.   
TOP 09(Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Petr Domanický:Zdržel se Miloš Nový:Proti Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Petr Suchý:nepřít. Petr Domanický:nepřít.
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:omluven
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Proti Pavel Janouškovec:Proti Jiří Lodr:Proti
Petr Náhlík:Proti     
KSČM(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Proti Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Proti