15. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2020 - 11:40:52

21. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Rozpočtové opatření pro rok 2020 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2021 – 2023 v souvislosti s potřebou řešení negativních ekonomických dopadů „koronavirové“ krize
návrh

14. ŘEÚ/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 30Proti: 0Zdržel se: 13

ANO(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro Jiří Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:nepřít.
David Procházka:nepřít.     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro Veronika Jilichová Nová:nepřít. Eva Trůková:nepřít.
Helena Matoušová:nepřít. Milan Uhlík:nepřít. Lukáš Hegner:nepřít.
Zdeněk Mádr:nepřít. Lumír Aschenbrenner:nepřít.   
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Petr Suchý:nepřít. Petr Domanický:nepřít.
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:omluven
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se