16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 10:52:39

22. hlasování

Předkladatel: Mgr. Kůs

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně týkající se zveřejňování zápisů zasedání zastupitelstva a vznesených námitek na webu města Plzně na adrese www.plzen.eu
návrh

98. ORG/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 42Pro: 12Proti: 2Zdržel se: 20

ANO(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 10)
Eliška Bartáková:Proti Jindřich Blažek:Zdržel se Barbora Kořanová:Zdržel se
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Zdržel se
Michal Hausner:Zdržel se Lucie Kantorová:Zdržel se Ivana Mádlová:Zdržel se
David Procházka:Zdržel se Jiří Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 5)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Proti
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:omluven Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Zdržel se
David Šlouf:Zdržel se Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Zdržel se
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Eva Herinková:Zdržel se Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Zdržel se
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:omluven