16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 11:41:28

51. hlasování

Předkladatel: radní Gola

Změna zakladatelské listiny společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
návrh

45a. RadG/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 35Proti: 0Zdržel se: 4

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Nehlasoval Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Nehlasoval Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven