16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 12:08:09

71. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se spol. TBT INVEST s.r.o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“.
návrh

62. PROM/11


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 31Proti: 3Zdržel se: 3

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 3)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Nehlasoval Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:omluven