16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 12:09:26

72. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Uzavření dodatku č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ A DOHODĚ O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK se společností Plzeňská teplárenská, a.s. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID-19“
návrh

63. PROM/12


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 8

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Nehlasoval Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:Nehlasoval Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:omluven