16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 12:20:03

74. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, stavba OD SCONTO Plzeň – Borská pole ve věci prodloužení termínu, v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID-19“
návrh

65. MAJ/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 30Proti: 1Zdržel se: 3

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Nehlasoval Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 2)
Pavel Bosák:omluven Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:omluven
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Nehlasoval
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:omluven